TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Updated: Feb 11


TES ve Okul Yönetimi
.pdf
Download PDF • 251KB

Bu bölümün amacı Türk eğitim sisteminin yapısını, eğilimlerini ve sorunlarını öğrenciye kavratmaktır.


Bu bölümü çalışan öğrenciler;

• Türk eğitim sisteminin yapısını ve sorunlarını kavrarlar.

• Okul yönetimi ve liderlik hakkında bilgi sahibi olur.

• Okul vizyonunun ne olduğunu ve nasıl geliştirildiğini bilir.

• Türk eğitim sisteminin yasal dayanaklarını açıklar.


21. yüzyılda okulu amaçları doğrultusunda yaşatmak, tarafların doyumu ve mutluluğunu sağlamak başarılması çok zor görünen çok bilinmeyenli bir denklem olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bilgi toplumunda okul çok daha karmaşık ve disiplinler arası bir kurum olmuştur. Okulun amaç ve işlevleri değişmiş ve beklentiler artmıştır. Öğretmen ve yöneticiler “değişimden” neredeyse asıl işlerini unutacak kadar yoğun söz etmektedirler.


Sadece bir değişkeni, (okul, öğretmen, öğrenci, veli, iş piyasası, devlet) öne çıkararak sistem bütünlüğünü gözden kaçıran değişim projeleri başarısız olmakta, değişim için mevcut süregelen işlerini de aksatan bir eğitim/okul sistemini yönetmek daha da güçleşmektedir. Değişim, bireyler istekli ve yeni rolleri benimsemiş olarak harekete geçerler ise başarılabilir.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
CONTACT

Suat AYDIN

PRINCIPAL OF MIDDLE SCHOOL

HISTORY TEACHER

IB DP TITC EDUCATOR

(20th century History of Turkey)

 

 

Telephone:

505-5809969

 

E-mail:

tarihci@suataydin.com.tr

 

© 2021 Suat AYDIN