OKUL YÖNETİMİNDE BÜROKRASİ İLE ÖĞRETMENLERİN OKULA İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırma, okullarda bürokratik yönetim anlayışının öğretmenlerin okula ilişkin tutumları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, buna dayanarak bürokratik yönetim anlayışının eksiklerinin ortaya çıkarılması bu eksiklerin giderilmesi için önerilerin ortaya atılması amacıyla yapılmıştır.


Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda okulların, insanı bir makine olarak gören, insan ilişkilerini görmezden gelen bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi, okulun kendisinden beklenenleri yerine getirememesine, hızla değişen çevre şartlarına uyum sağlayamamasına neden olmaktadır.


Bu nedenle okullar da bürokratik yönetim anlatışının bir kenara bırakılması daha demokratik bir işleyişin yerleşmesi, okulun bir üyesi olan öğretmen ve öğrencilerin de yönetimde söz hakkına sahip oldukları çağdaş yönetim anlayışının yerleşmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarının okullarda ivedilikle gerçekleşmesi gereken yeniden yapılanma girişimlerine yön gösterici olması düşünülmektedir.


OKUL YÖNETİMİNDE BÜROKRASİ
.pdf
Download PDF • 508KB

2 views0 comments

Recent Posts

See All
CONTACT

Suat AYDIN

PRINCIPAL OF MIDDLE SCHOOL

HISTORY TEACHER

IB DP TITC EDUCATOR

(20th century History of Turkey)

 

 

Telephone:

505-5809969

 

E-mail:

tarihci@suataydin.com.tr

 

© 2021 Suat AYDIN