OKUL YÖNETİMİNDE KÜLTÜREL LİDERLİK YAKLAŞIMI VE TOPLUMSAL BOYUTU

Bu çalışmanın amacı kültür ve liderlik kavramlarını tanımlayan kuramlar çerçevesinde okul yönetiminde kültürel liderlik yaklaşımını incelemektir. Kültür, liderlik, okul liderliği ve kültürel liderlik kavramlarına ilişkin alan yazın taranarak var olan bilgiler elde edilmiş ve kültürel liderlik kavramı okul yönetimiyle ilişkilendirilmiştir.


Bu ana amaç çerçevesinde tartışılan kavramların; girdileri, süreçleri ve ürünleriyle bir sosyal sistem olan okulun, yönetim süreçlerinde etkin olarak kullanılması durumunda elde edilecek gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kültürel liderlik kavramını okul yönetimi açısından incelerken, okul yöneticilerinin toplumsal bellek (kültür) ve toplumsal algı konularındaki yetkinliklerinin okulun amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir güç sağlayacağı düşüncesi savunulmuştur.


Liderlik kavramı, kültürel boyutuyla ele alınmış olup, bilgilerin sunumunda referans yöntemine başvurulmuştur. Anahtar Kelimeler: Lider, liderlik, kültür, örgüt kültürü, kültürel liderlik.Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yakla
.
Download • 378KB

2 views0 comments

Recent Posts

See All
CONTACT

Suat AYDIN

PRINCIPAL OF MIDDLE SCHOOL

HISTORY TEACHER

IB DP TITC EDUCATOR

(20th century History of Turkey)

 

 

Telephone:

505-5809969

 

E-mail:

tarihci@suataydin.com.tr

 

© 2021 Suat AYDIN