OKUL MERKEZLİ YÖNETİM


OKUL MERKEZLİ YÖNETİM
.pdf
Download PDF • 316KB

NEDEN OKUL MERKEZLİ YÖNETİM ?


Okul merkezli yönetim, bir ülkenin eğitim sisteminin planlama ve karar alma süreçlerini yeniden yapılandırmada tek yoldur.


Okul merkezli yönetim, günümüzün geçerli eğitim reformlarının merkezi olmaya başlamıştır. Özellikle, bu yaklaşım okulda karar verme sürecinde okul içi ve dışı öğelerin katılımının sağlanması; bütçe, eğitim programı, personel ve öğretim boyutlarında okulların özerk bir

yapıya kavuşturulması; öğretmenin okulda daha etkin rol oynaması; öğretimin zenginleştirilmesi; okul ortamı kullanıcılarının rollerinin yeniden belirlenmesi; okulun

amaçlarının (vizyon, misyon ve temel değerler açısından) belirlenmesinde yönetici, öğretmen, uzman, öğrenci, veli ve toplum katılımının sağlanması ve benimsenmesi

konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
CONTACT

Suat AYDIN

PRINCIPAL OF MIDDLE SCHOOL

HISTORY TEACHER

IB DP TITC EDUCATOR

(20th century History of Turkey)

 

 

Telephone:

505-5809969

 

E-mail:

tarihci@suataydin.com.tr

 

© 2021 Suat AYDIN