EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KÜLTÜR

Son on yıllarda örgüt ve yönetimle ilgili olarak kalite çemberleri, iş yaşamının kalitesi, toplam kalite yönetimi, tam zamanında üretim, sıfır hata ile üretim gibi kaliteyle ilgili konular önem kazanmıştır. Eğitim yönetimi alanında da benzer biçimde son on yıllarda, etkili okul, mükemmel okul, kaliteli okul, alternatif okul, nitelikli okul gibi konular üzerinde sıkça durulmaktadır.


Toplam kalite yönetimi (TKY) ya da topyekün mükemmellik yaklaşımında, bir örgütteki üretim sürecine ve kararlara personelin topyekün katılımı, müşteriye yönelik olma, müşteri eğilimlerine önem verme, üretim sürecine ilişkin öneri geliştirme sistemleri kurma, örgütün insan kaynağını sürekli geliştirme, en mükemmele ulaşma, üzerinde durulan başlıca konular olmaktadır.EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KÜLTÜ
.
Download • 408KB

Bu makalede, TKY yaklaşımının temel felsefesi ve ilkeleri açıklanarak bu anlayışın eğitim ve okul yönetimine uygulanabilmesi tartışılmıştır.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
CONTACT

Suat AYDIN

PRINCIPAL OF MIDDLE SCHOOL

HISTORY TEACHER

IB DP TITC EDUCATOR

(20th century History of Turkey)

 

 

Telephone:

505-5809969

 

E-mail:

tarihci@suataydin.com.tr

 

© 2021 Suat AYDIN