EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Değişim hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ülkeler, kültürler, üretim biçimleri, ilişkiler ve hatta tabiat sürekli olarak değişmektedir. İnsanın bizzat kendisi de doğumdan ölüme hep değişerek bir ömür sürer. İçinde yaşadığımız çağ da birçok açıdan değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği çağlardan birisidir.


Çünkü ekonomide, sosyal alanda kültürel yaşamda, siyasal ve toplumsal düzende ve teknolojik yapıda sürekli olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Nitekim kültürler, toplumlar ve ülkeler arasındaki sınırlar kalkmakta, eskiye göre daha yoğun ve daha hızlı bir etkileşim yaşanmaktadır. Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir.


Global olarak, son on yıl içerisinde birçok devletin ekonomisini, siyasal düzenini, bazılarının sınırlarını bile değiştirdiğini görmekteyiz. Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler kendilerini değiştirerek yollarına farklı şekilde devam ederlerken, Irak, Afganistan, Küba1 gibi devletler de kendi içlerine kapanarak ayakta kalmaya çalışmaktadırlar.


Eğitimde Değişim Yönetimi
.pdf
Download PDF • 277KB

1 view0 comments

Recent Posts

See All
CONTACT

Suat AYDIN

PRINCIPAL OF MIDDLE SCHOOL

HISTORY TEACHER

IB DP TITC EDUCATOR

(20th century History of Turkey)

 

 

Telephone:

505-5809969

 

E-mail:

tarihci@suataydin.com.tr

 

© 2021 Suat AYDIN